Komunikaty

Obwieszczenie nr 79/2018 -wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

OBWIESZCZENIE NR 79/2018

 

  

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

 

 

 

Część nieruchomości zabudowanej garaż o powierzchni użytkowej 18,00m2 położony przy ul. Wilanowskiej 4  w Giżycku.

 

  • Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 142/17; garaż nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, na której znajduje się garaż Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą KW OL1G/00045212/1
  • Stawka czynszu najmu do przetargu: 5,00zł +VAT miesięcznie za m2

 

·         Zasady aktualizacji opłaty: czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

 

·         Terminy wnoszenia czynszu: miesięcznie - do 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.

 

·         Forma najmu: najem na czas nieoznaczony, umowa zawarta w trybie przetargowym.

 

 

 

Uwagi:

 

1.       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w najem.

 

2.       Wnioski i zastrzeżenia dotyczące najmu przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 31.07.2018r.włącznie.

 

3.       Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 213, tel.  87 732 41 153.

 

 

 

Giżycko 10.07.2018r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 208-07-10
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 140
10 lipca 2018 12:00 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)