Komunikaty

Obwieszczenie nr 78/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


OBWIESZCZENIE NR 78/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku,  Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości o nr geod. 195/59 (obręb 2 Miasta Giżycko) położona przy ul. Smętka w Giżycku.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość o nr geod. 195/59 (obręb 2 Miasta Giżycko) położona przy ul. Smętka w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00009821/9; Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy;

Przeznaczenie: pod zbiorczą obsługę przyległych nieruchomości zabudowanych, tj. zbiorcze usytuowanie: obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, schodów, zjazdów, parkingów i zieleni i uprawy warzyw;

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową;

Stawka czynszu dzierżawy: 1 zł za 1m2  + 23%VAT rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok;

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku  za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy – Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Daszyńskiego 10A.

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomości zostaną oddane
    w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowych nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 30.07.2018 r. włącznie.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 06.07.2018  r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-07-06
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 201
06 lipca 2018 15:13 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)