Komunikaty

Obwieszczenie nr 71/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Dąbrowskiego, ul. Królowej Jadwigi

OBWIESZCZENIE   NR 71/2017

 

   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 695/39, o pow. 84 m2, położona przy ul. Dąbrowskiego  w Giżycku; nieruchomość stanowi teren za budynkiem mieszkalnym położonym na działce o nr ewid. 695/24, jest w części ogrodzona płotem z siatki stalowej na słupkach stalowych.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 695/39, o pow. 84 mpołożona przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00021156/6.

Przeznaczenie nieruchomość: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku, Uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2017r. poz. 82; nieruchomość położona jest w konturze 1MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Cena nieruchomości– 25 200 zł + 23%VAT

Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 695/24.

 

II. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 202/29, o pow. 365 m2, położona przy ul. Królowej Jadwigi  w Giżycku; nieruchomość stanowi niezagospodarowaną część terenu zielonego wzdłuż chodnika przy ul. Królowej Jadwigi i nie jest ogrodzona.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 202/29, o pow. 365 mpołożona przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00022350/3.

Przeznaczenie nieruchomość: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Al. 1 Maja oraz ulicami Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku zatwierdzony Uchwałą nr XXXVIII/82/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca 2017r. poz. 2934; nieruchomość położona jest w konturze 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena nieruchomości– 122 815 zł + 23%VAT

Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 201/10.

 

 Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  17 sierpnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 05-07-2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-07-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 167
05 lipca 2018 15:01 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)