Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 75/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w najem

OBWIESZCZENIE NR 75/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

  • Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ulicy Wodociągowej 17 w Giżycku na działce o nr geod. 1063/3 położonej w obrębie nr 2 miasta Giżycka, opisana w KW OL1G/00032950/2.

Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu: 36,26m2 (lokal składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 32,70m2 oraz 1/5 pomieszczenia o powierzchni 17,80m2)

  • Stawka czynszu najmu: 12,00zł +VAT za 1m2/miesięcznie.
  • Zasady aktualizacji opłaty: czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
  • Terminy wnoszenia czynszu: miesięcznie - do 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.
  • Forma najmu: najem na czas nieoznaczony

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w najem.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące najmu przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 24.07.2018r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 213, tel.  87 732 41 118.

 

Giżycko 03.07.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-07-03
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2018 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 233
03 lipca 2018 11:17 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)