Komunikaty

Obwieszczenie nr 66/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę - lokal użytkowy Warszawska 7


OBWIESZCZENIE NR 66/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


  • Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy o łącznej powierzchni 62,32m2 położony w budynku przy ulicy Warszawskiej 7 w Giżycku (wejście do lokalu od strony ulicy Kętrzyńskiego). Według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko lokal usytuowany jest na działce nr geod 504/4 Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą. Dla lokalu użytkowego Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00027445/1
  • Przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności nieuciążliwej dla użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 7.
  • Stawka czynszu dzierżawy: 1938,00zł +23%VAT miesięcznie za cały lokal
  • Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
  • Terminy wnoszenia czynszu: miesięcznie - do 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.
  • Forma umowy: dzierżawa na czas nieoznaczony

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w najem.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 05.07.2018r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 213, tel.  87 732 41 118.

 

Giżycko 14.06.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-14
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 140
14 czerwca 2018 09:15 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 09:11 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)