Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2018 (nr sprawy: WPI.6733.09.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-106/1 oraz 1-44.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2018 (nr sprawy: WPI.6733.09.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-106/1 oraz 1-44.

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. 1.       na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Giżycku
  2. 2.       na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.05.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 79
30 maja 2018 14:43 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
30 maja 2018 14:43 Michał Babiak - Dodanie załącznika [2018_05_30_obwieszczenie_o_zakonczeniu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 maja 2018 14:43 Michał Babiak - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)