Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 59/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 59/1//2018

Zmienia się pkt 1 Uwag Obwieszczenia nr 59/2018 w zakresie terminu na składanie wniosków i zastrzeżeń dotyczących wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości na następujący:

1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie do dnia 17.08.2018 r.

Giżycko, dnia 07.08.2018 r.


OBWIESZCZENIE NR 59/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:


 1.  Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej w Giżycku (Twierdza Boyen) wydzielonej z działki o nr geod. 363 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 9,5958 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.03.1973 r. nr rejestru A-1196.

Nieruchomość objęta jest decyzją nr 93/2016 z dnia 09.03.2016 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego Krajobrazu kulturowego części Wyspy Giżyckiej położonego na przedpolach Twierdzy Boyen w Giżycku.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 363, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00021493/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności statutowej Giżyckiego Centrum Kultury w budynku „Warsztat Zbrojmistrza” wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia; 

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową;

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona przez Burmistrza Miasta Giżycka;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieokreślony na rzecz Giżyckiego Centrum Kultury.

 

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana
    w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać
    w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 20.06.2018 r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 732 41 11.

 

Giżycko, dnia 30.05.2018  r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-30
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 191
07 sierpnia 2018 14:09 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2018 14:08 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 12:44 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)