Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2018 (nr sprawy: WPI.6733.08.2018.AC) kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mazurskiej, nr ewidencyjny działki 2-155.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2018 (nr sprawy: WPI.6733.08.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mazurskiej, nr ewidencyjny działki 2-155.

 

 Powyższą informację zamieszcza się:

  1. 1.       na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Giżycku
  2. 2.       na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 85
30 maja 2018 10:16 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
30 maja 2018 10:16 Michał Babiak - Dodanie załącznika [2018_05_30_obiweszczenie_o_zakonczeniu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 maja 2018 10:15 Michał Babiak - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)