Komunikaty

Obwieszczenie nr 56/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 56/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

 1.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku wydzielonej z działki o nr geod. 44/5 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 14 m2;

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 44/5, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010715/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: podjazd i winda dla niepełnosprawnych; 

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową;

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona przez Burmistrza Miasta Giżycka;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieokreślony na rzecz posiadacza nieruchomości sąsiedniej.

 

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana
    w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać
    w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 14.06.2018 r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 215, tel. 87 732 41 11.

 

Giżycko, dnia 24.05.2018  r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-24
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 156
24 maja 2018 15:23 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)