Komunikaty

Obwieszczenie nr 55/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 55/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:


 1.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Giżycku wydzielonej z działek o nr geod. 320/5 i nr geod. 320/4 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 2916 m2;

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka o nr geod. 320/5 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00012152/2, dla działki o nr geod. 320/4 prowadzona jest księga wieczysta OL1G/00011210/0. Działki znajdują się w obrębie 02 Giżycko, a księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Giżycku;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej; 

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową;

Stawka czynszu dzierżawy: 3% wartości gruntu będącego przedmiotem umowy;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie aktualizowany na podstawie zmiany wartości gruntu będącego przedmiotem dzierżawy w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego ;

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas oznaczony powyżej 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy terenu.

 

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana
    w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać
    w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 14.06.2018 r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 215, tel. 87 732 41 11.

 

Giżycko, dnia 24.05.2018  r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-24
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 177
24 maja 2018 11:55 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)