Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mazurskiej, nr ewidencyjny działki 2-155.


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mazurskiej, nr ewidencyjny działki 2-155.

 

            W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 28.05.2018 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2018 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 92
14 maja 2018 08:57 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
14 maja 2018 08:57 Michał Babiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 maja 2018 08:57 Michał Babiak - Dodanie załącznika [2018_05_14_obwieszczenie_skan.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)