Komunikaty

Obwieszczenie nr 50/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

OBWIESZCZENIE   NR 50/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8A przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 59,50 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,10 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 31/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 145/5 (obręb 2 - Giżycko) o pow. 0,0790 ha oraz udział 9/1000 w prawie własności działki  o nr ewidencyjnym 145/7 (obręb 2 - Giżycko) o pow. 0,0056 ha.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8A przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 59,50 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,10 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 31/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 145/5 (obręb 2 - Giżycko) o pow. 0,0790 ha na której posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się w/w lokal oraz udział 9/1000 w prawie własności działki  o nr ewidencyjnym 145/7 (obręb 2 - Giżycko) o pow. 0,0056 ha. Dla działki o nr ewid. 145/5 Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00025630/1, dla działki o nr ewid. 145/7 księgę o nr OL1G/00014196/6, natomiast lokal mieszkalny posiada wyodrębnioną księgę o nr OL1G/00045182/1.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.
  4. Przeznaczenie – użyczenie nieruchomości lokalowej na czas oznaczony do lat trzech celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kadry fachowej.

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące użyczenia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie do dnia 30.05.2018 r.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona do oddania w użyczenie.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 09.05.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 204
09 maja 2018 15:34 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)