Komunikaty

Obwieszczenie nr 49/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 49/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


 1.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wydzielonej z działki o nr geod. 311 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 0,7589 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 311, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013700/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: miejsca cumownicze/ postojowe dla jednostek pływających. 

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: zgodnie z umową;

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas określony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


 2.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Giżycku wydzielonej z działki o nr geod. 730/14 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 0,0649 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 730/14, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00021156/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: sezonowy ogródek gastronomiczny. 

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,40 zł za 1 m2 dziennie + 23% VAT;

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas określony na rzecz posiadacza nieruchomości sąsiedniej.


 3.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy Al. 1 Maja w Giżycku wydzielonej z działki o nr geod. 500/4 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 1,2116 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 500/4, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013700/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: sezonowy ogródek gastronomiczny. 

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,40 zł za 1 m2 dziennie + 23% VAT;

Terminy wnoszenia czynszu: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas określony na rzecz posiadacza nieruchomości sąsiedniej.

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 28.05.2018 r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju nr 215, tel. 87 732 41 11.

 

Giżycko, dnia 07.05.2018  r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-08
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 181
08 maja 2018 08:08 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)