Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 1-275/66, 1-275/83, 1-275/56, 1-275/59, 1-275/60, 1-275/100, 1-355/4.


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 1-275/66, 1-275/83, 1-275/56, 1-275/59, 1-275/60, 1-275/100, 1-355/4. 

            W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 09.05.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.04.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2018 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 192
25 kwietnia 2018 13:54 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
25 kwietnia 2018 13:53 Michał Babiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 kwietnia 2018 13:53 Michał Babiak - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)