Komunikaty

Obwieszczenie nr 40/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

OBWIESZCZENIE NR 40/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

  • Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy o łącznej powierzchni 22,50m2 położony w podpiwniczeniu budynku przy ulicy Kombatantów 7 w Giżycku (środkowa klatka). Według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko lokal usytuowany jest na działce nr geod. 201/7. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00020935/4.
  • Przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności nieuciążliwej dla użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kombatantów 7.
  • Stawka czynszu najmu: 1,80zł +VAT za 1m2/miesięcznie.
  • Zasady aktualizacji opłaty: czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
  • Terminy wnoszenia czynszu: miesięcznie - do 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.
  • Forma najmu: najem na czas nieoznaczony

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w najem.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące najmu przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 27.04.2018r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 213, tel.  87 732 41 118.

 

Giżycko 06.04.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-04-06
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2018 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 294
06 kwietnia 2018 12:09 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)