Komunikaty

Obwieszczenie nr 39/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE   NR 39/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do  oddania  w dzierżawę.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Suwalskiej wydzielonej z działki o nr geod. 989/34 o pow. 0,2771ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 989/34, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00026277/5prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: garaż blaszak

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 30zł +23%VAT za 1m2 rocznie;

Zasady aktualizacji czynszu: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok;

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku  za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników;

 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Suwalskiej wydzielonej z działki o nr geod. 989/2 o pow. 0,0841ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 989/2, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00010889/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: garaż blaszak

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 30zł +23%VAT za 1m2 rocznie;

Zasady aktualizacji czynszu: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok;

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku  za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników;

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 26.04.2018 r.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości zostaną  oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel.  87 732 41 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 04.04.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-04-04
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2018 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 330
04 kwietnia 2018 13:42 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)