Komunikaty

Obwieszczenie nr 36/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE   NR 36/1/2018

Zmienia się pkt 1 Uwag Obwieszczenia nr 36/2018 w zakresie terminu na składanie wniosków i zastrzeżeń dotyczących  wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości na następujący:

1.       Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 18.04.2018r.

  Giżycko, dnia 27.03.2018 r.


OBWIESZCZENIE   NR 36/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do  oddania  w dzierżawę.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Nadbrzeżnej wydzielonej z działki o nr geod. 309/1 o pow. 0,4919ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 309/1, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00026019/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: sezonowy ogródek gastronomiczny, kontener morski-gastronomiczny, ciąg pieszy, schody, i zieleń.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona przez Burmistrza

Terminy wnoszenia czynszu: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas oznaczony na rzecz właściciela nieruchomości przyległej;

 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Warszawskiej wydzielonej z działki o nr geod. 514/14 o pow. 0,0146ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 514/14, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00012946/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: sezonowy ogródek gastronomiczny;

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,40 zł za 1m2 dziennie +23%VAT;

Terminy wnoszenia czynszu: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas oznaczony na rzecz właściciela nieruchomości przyległej;

 

3. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Warszawskiej wydzielonej z działki o nr geod. 514/14 o pow. 0,0146ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 514/14, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00012946/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: sezonowy ogródek gastronomiczny;

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,40 zł za 1m2 dziennie +23%VAT;

Terminy wnoszenia czynszu: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas oznaczony na rzecz właściciela nieruchomości przyległej;

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 16.04.2018 r.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości zostaną  oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel.  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 26.03.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-26
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2018 07:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 309
28 marca 2018 07:31 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2018 07:31 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)