Komunikaty

Obwieszczenie nr 20/2018 - garaż nr 4 ul. Białostocka 21

 

 

OBWIESZCZENIE NR 20/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

 

Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 4 o powierzchni użytkowej 13,20m2 położony przy ul. Białostockiej 21  w Giżycku.

  • Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 968/1; garaż nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, na której znajduje się garaż Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą KW OL1G/00010684/6
  • Stawka czynszu najmu do przetargu: 5,00zł +VAT miesięcznie za m2
  • Zasady aktualizacji opłaty: czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
  • Terminy wnoszenia czynszu: miesięcznie - do 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.
  • Forma najmu: najem na czas nieoznaczony, umowa zawarta w trybie przetargowym.

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w najem.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące najmu przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.03.2018r.włącznie.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 213, tel.  87 732 41 153.

 

 

 

 

 

Giżycko 09.02.2018r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2018 16:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 246
09 lutego 2018 16:49 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 16:48 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)