Komunikaty

Obwieszczenie Nr 22/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.                                                                      OBWIESZCZENIE NR 22/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

1.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 323 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 210 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 323, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010699/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

2.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość położona przy ul. Żeromskiegow Giżycku oznaczona nr geod. 22/2 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 169 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 22/2, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00012608/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

3.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. 3 Majaw Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 357/2 oraz nr geod. 358/6 (ob. 2 Giżycko) o łącznej powierzchni 266 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00011295/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

4.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 358/6 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 189 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 358/6 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00011295/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

5.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 370 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 409 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 370 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00008085/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

6.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 371 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 34 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 371 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013206/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

7.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 623/18 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 136 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 623/18 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00021050/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zbiorcza obsługa przyległych nieruchomości zabudowanych. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 1 zł za 1 m2 + VAT rocznie;. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

8.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przyul. Nowowiejskiej w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 40/2 (ob. 2 Giżycko)o powierzchni 271 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 40/2 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00010715/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: tereny składowe. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 3 zł za 1 m2 + VAT rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

9.        Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 62/15 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 13 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 62/15 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013723/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy – właściciela nieruchomości sąsiadującej.

 

10.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej w Giżycku oznaczonej jako działki nr geod. 62/14 i nr geod. 62/15 (ob. 2 Giżycko) o łącznej powierzchni 23 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013723/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy – właściciela nieruchomości sąsiadującej.

 

11.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 62/17 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 10 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 62/17 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013723/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy – właściciela nieruchomości sąsiadującej.

 

12.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 62/16 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 11 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 62/16 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013723/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy – właściciela nieruchomości sąsiadującej.

 

13.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej w Giżycku oznaczonej jako działka o nr geod. 62/10 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 19 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 62/10 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00013723/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu
w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy – właściciela nieruchomości sąsiadującej.

 

14.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość położona przy ul. Drzymaływ Giżycku oznaczona jako działka o nr geod. 125 (ob. 2 Giżycko) i powierzchni 425 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 125 posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00021059/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

15.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość położona przy ul. Struga w Giżycku oznaczona jako działki o nr geod. 234 i nr geod. 236 (ob. 2 Giżycko) o łącznej powierzchni 125 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 234, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00011415/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, natomiast działka ewidencyjna 236, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00011402/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku

Przeznaczenie nieruchomości: zbiorcza obsługa przyległych nieruchomości zabudowanych. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 1 zł za 1 m2 + VAT rocznie;

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana
    w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać
    w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.03.2018 r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 215, tel. 87 732 41 11.

 

Giżycko, dnia 09.02.2018  r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2018 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 274
09 lutego 2018 13:08 Jacek Markowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 13:01 Jacek Markowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)