Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPI. 6733.19.2017.PR z dnia 22 grudnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338/2, 1-1/27 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m,

że tut. organ wydał postanowienie  nr 19/2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPI. 6733.19.2017.PR z dnia 22 grudnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na:

 

Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych 

na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338/2, 1-1/27 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku

 

            W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Al. 1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 20.02.2018 r. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 274
06 lutego 2018 14:29 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
06 lutego 2018 14:26 Michał Babiak - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lutego 2018 14:26 Michał Babiak - Dodanie załącznika [postanowienie_scan.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)