Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku - budynek biurowy wraz z zapleczem i garażami oraz parkingiem na dz. o nr ewid. 1-337/5.

WPI.6733.03.2018.PR                                                                                                                          Giżycko, dnia 26.01.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku - budynek biurowy wraz z zapleczem i garażami oraz parkingiem na dz. o nr ewid. 1-337/5.

 

            W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 09.02.2018 r.

 

 

                                                                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                         Podinspektor

                                                                                                                                       Wydziału Planowania i Inwestycji

                                                                                                                                                        Paulina Rakus

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2018 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 312
26 stycznia 2018 12:22 Paulina Rakus - Dodanie załącznika [cp_03__rozpoczecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2018 12:22 Paulina Rakus - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)