Komunikaty

Obwieszczenie Nr 14/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

        

                                                                       OBWIESZCZENIE NR 14/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

1.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego w Giżycku oznaczonej nr geod. 275/46 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 83 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 275/46, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00036628/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw.  

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto.  

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

2.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Łuczańskiej w Giżycku oznaczonej nr geod. 278/3 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 88 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 278/3, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00047150/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.


3.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Łuczańskiej w Giżycku oznaczonej nr geod. 278/3 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 165 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 278/3, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00047150/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


4.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 323 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 252 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 323, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010699/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


5.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 323 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 231 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 323, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010699/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


6.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 323 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 225 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 323, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010699/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


7.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 323 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 228 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 323, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010699/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


8.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 323 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 358 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 323, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010699/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


9.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 529 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 82 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 529, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010699/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 + VAT rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


10.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Struga w Giżycku oznaczonej nr geod. 232 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 311 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 232, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00011416/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


11.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Struga w Giżycku oznaczonej nr geod. 232 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 229 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 232, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00011416/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


12.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Struga w Giżycku oznaczonej nr geod. 232 (ob. 1 Giżycko) oraz część nieruchomości położonej przy ul. Struga oznaczonej nr geod. 234 (ob. 1 Giżycko) o łącznej powierzchni 289 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 232, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00011416/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, natomiast działka ewidencyjna 234, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00011415/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


13.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego w Giżycku oznaczonej nr geod. 140 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 153 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 153, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010748/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


14.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Generała Orlicz-Dreszera w Giżycku oznaczonej nr geod. 531 (ob. 1 Giżycko) oraz część nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego oznaczonej nr geod. 5 (ob. 1 Giżycko) o łącznej powierzchni 181 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 531, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010748/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, natomiast działka ewidencyjna 5, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00012608/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


15.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego w Giżycku oznaczonej nr geod. 164 (ob. 1 Giżycko) oraz część nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego oznaczonej nr geod. 171 (ob. 1 Giżycko)  o łącznej powierzchni 120 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działki ewidencyjne 164 oraz 171, położone w obrębie 01 Giżycko, posiadają urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00012608/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku. Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


16.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Generała Orlicz - Dreszera w Giżycku oznaczonej nr geod. 532 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 155 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 532, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00010748/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


17.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Giżycku oznaczonej nr geod. 208/3 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 63 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 208/3, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00012608/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 


18.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Generała Orlicz - Dreszera w Giżycku oznaczonej nr geod. 263 (ob. 1 Giżycko) oraz część nieruchomości położonej przy ul. Generała Orlicz - Dreszera oznaczonej nr geod. 264/2 (ob. 1 Giżycko)  o łącznej powierzchni 48 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 263, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00012608/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, natomiast działka ewidencyjna 264/2, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00015140/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku. Przeznaczenie nieruchomości: zieleń. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł + VAT za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy – właściciela nieruchomości sąsiadującej.

 


19.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego w Giżycku oznaczonej nr geod. 22/3 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 156 m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 22/3, położona w obrębie 01 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą
o numerze OL1G/00012608/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości: uprawa warzyw. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem określonym w pkt. 3.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1 m2 rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu pod uprawę warzyw i zieleń nie może być niższa niż 20 zł netto. 

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: do 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Forma dzierżawy: aneks do umowy zwiększający powierzchnię gruntu dotychczasowemu dzierżawcy.

 

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 14.02.2018 r.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 215, tel. 87 732 41 11.

 

 

 

Giżycko, dnia 24.01.2018  r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 358
25 stycznia 2018 09:25 Jacek Markowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)