Komunikaty

Obwieszczenie Nr 8/2018 garaż nr 1 ul. Wodociągowa 17

 OBWIESZCZENIE NR 8/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 1 o powierzchni użytkowej 21,00m2 położony przy ul. Wodociągowej 17  w Giżycku.

  • Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 1063/4; garaż nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, na której znajduje się garaż Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą KW OL1G/00015804/9
  • Stawka czynszu najmu do przetargu: 10,70zł +VAT miesięcznie za m2
  • Zasady aktualizacji opłaty: czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
  • Terminy wnoszenia czynszu: miesięcznie - do 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.
  • Forma najmu: najem na czas nieoznaczony, umowa zawarta w trybie przetargowym.

 

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomość zostanie oddana w najem.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące najmu przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.02.2018r.włącznie.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 213, tel.  87 732 41 153.

 

 

 

 

 

Giżycko 12.01.2018r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-12
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 16:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 293
12 stycznia 2018 16:22 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)