Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o zawieszeniu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul.

WPI.6733.12.2017.PR                                                                                                                    Giżycko, dnia 11 stycznia 2018r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m,

o zawieszeniu na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. Pana Mieczysława Kozłowskiego, właściciela Biura Projektów i Nadzoru Techniki Sanitarnej i Grzewczej, ul. Rybacka 17, 11-500 Giżycko, postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku obejmującym swoim zakresem tereny działek o nr ewid. 2-93, 2-94/4 do dnia 31 stycznia 2018r.

 

              W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, złożyć wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

                                                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                                                                    Podinspektor

                                                                                                                 Wydziału Planowania i Inwestycji

 

                                                                                                                                  Paulina Rakus

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2018 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 256
11 stycznia 2018 11:45 Paulina Rakus - Dodanie załącznika [cp_12_zawieszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2018 11:44 Paulina Rakus - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)