Komunikaty

Obwieszczenie Nr 1/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny Dąbrowskiego 6/12

  OBWIESZCZENIE NR 1/2018

  

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się w suterenie w budynku wielorodzinnym położonym w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6 o powierzchni 41,00 m2 wraz z udziałem 345/10000 części w elementach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko) o pow. 562 m2

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się w suterenie w budynku wielorodzinnym położonym w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6 o powierzchni 41,00 m2 wraz z udziałem 345/10000 części w elementach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko) o pow. 562 m2 ; Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą OL1G/00013599/4, lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia m. Giżycka, zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem Al. 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską – uchwała nr VI/8/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24.02.1999r. i ogłoszona w Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego nr 22 poz. 283 z dnia 10.05.1999r. ; w w/w planie nieruchomość położona na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej – kontur 40MU.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny, nieograniczony.

 

 

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

2.Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 14 lutego  2018 r. (włącznie)  

3.Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.

  

Giżycko, dnia 2.01.2018 r.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-02
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 268
02 stycznia 2018 08:33 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2018 08:29 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)