Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 2-236/2 w Giżycku.

WPI.6733.23.2017.PR                                                                                                                    Giżycko, dnia 28 grudnia 2017r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2017 (nr sprawy: WPI.6733.23.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 2-236/2 w Giżycku.

 

 

                                                                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                              Podinspektor

                                                                                                                                             Wydziału Planowania i Inwestycji

                                                                                                                                                            Paulina Rakus

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.12.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 252
28 grudnia 2017 14:14 Paulina Rakus - Dodanie załącznika [cp_23__zakonczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 14:14 Paulina Rakus - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)