Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 86/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 86/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

Obwieszczenie nr 85/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

OBWIESZCZENIE NR 85/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 r. s prawie zbycia nieruchomości Burmistrz Mias

OBWIESZCZENIE NR 82/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 82/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE NR 81/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 81/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości