Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 34/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul. Olsztyńska, Pomorska, Daszyńskiego, Jeziorna))

OBWIESZCZENIE NR 34/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Nieruchomość...

Obwieszczenie nr 33/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. Traugutta 16/9

OBWIESZCZENIE NR 33/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal nr 9 o charakterze...

Obwieszczenie nr 31/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. Smętka 11/18

OBWIESZCZENIE NR 31/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal mieszkalny nr 18 znajdujący...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 04/2017 (nr sprawy: WPI.6733.04.2017.PR): Budowa trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórka sceny oraz wymiana siedzisk ławek na terenie amfiteatru zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1-361/1 na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a...

Obwieszczenie Nr 30/2017 w sprawie wykazu neiruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Warszawska, ul. Nadbrzeżna, Plac Dworcowy, ul. Daszyńskiego, ul. 3 Maja/

OBWIESZCZENIE NR 30/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 28/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Sybiraków, ul. Warszawska/

OBWIESZCZENIE NR 28/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość niezabudowana położona...

Obwieszczenie Nr 27/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Dąbrowskiego/

OBWIESZCZENIE NR 27/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste: 1....

Obwieszczenie Nr 29/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Koszarowa/

OBWIESZCZENIE NR 29/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana...

Obwieszczenie Nr 25/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokale mieszkalne ul. Dabrowskiego, ul. Wyzwolenia/

OBWIESZCZENIE NR 25/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal nr 7 o charakterze...