Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 103/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 103/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przezn

Obwieszczenie nr 100/2019

OBWIESZCZENIE NR 100/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 r. s prawie zamiany nieruchomości Burmistrz Mi

OBWIESZCZENIE NR 99/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 99/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

Obwieszczenie nr 98/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia; lokal mieszkalny nr 21 położony w budynku 1 Maja 2A

OBWIESZCZENIE NR 98/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w bud

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie wolnych miejsc handlowych na sprzedaż chryzantem i zniczy w okolicy cmentarza komunalnego w okresie Wszystkich Świętych 2019 w pasach drogowych dróg gminnych wyznaczone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Giżycko nr 111/2019 z dnia 13.06.2019 r.:

Giżycko 08.10.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że na dzień 08.10.2019 r . pozostają wolne nierozdysponowane miejsca handlowe na sprzedaż chryzantem i zniczy w okolicy cmentarza komunalnego w okresie Wszystkich Świętych 2019 w pasach drogowych dróg gminnych

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie rozbiórki i budowy nowych umocnień Kanału Giżyckiego (Łuczańskiego) w km 61+80 – 63+93 szlaku głównego Pisz- Węgorzewo w ramach zadania pn. „Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego (Łuczańskiego) w km 61+80 – 63+93 szlaku głównego Pisz- Węgorzewo”, działki nr 1, 1/5, 1/7, 1/10, ¼, 338 obręb Giżycko, gmina Giżycko, powiat giżycki.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie rozbiórki i budowy nowych umocnień Kanału Giżyckiego (Łuczańskiego) w km 61+80 – 63+93 szlaku głównego Pisz- Węgorzewo w ramach zadania pn. „Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego (Łuczańskiego) w km 61+80 – 63+93 szlaku głównego Pisz- Węgorzewo”,...

OBWIESZCZENIE NR 97/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 97/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości pr