Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 66/2019

OBWIESZCZENIE NR 66/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. s prawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją

WPI.6721.1.2018.AC Giżycko, dnia 13.06.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Obwieszczenie nr 65/2019

OBWIESZCZENIE NR 65/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. s prawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie nr 64/2019

OBWIESZCZENIE NR 64/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. s prawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2019 (nr sprawy: WPI.6733.07.2019.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa linii kablowej nN oraz SN do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. 1 Maja (dz. nr ewid. 2-156/8, 2-100/1) w Giżycku.

BURMISTRZ GIŻYCKA WPI.6733.07.2019.PR Giżycko, dnia 29.05.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE NR 58/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 58/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenienr 56/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - garaż Wilanowska 4.

OBWIESZCZENIE NR 56/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż o powierzchni użytkowej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją

WPI.6721.7.2016.PR Giżycko, dnia 23.05.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Obwieszczenie nr 54/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetrgowej na rzecz najemcy lokalu - lokal mieszkalny Daszyńskiego 10A/18

OBWIESZCZENIE NR 54/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu...