Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddani

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE NR 119/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 119/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o uchwałę nr XII/63/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 r., Burmistrz Miasta Giżycka

Obwieszczenie 115/2019

OBWIESZCZENIE NR 115/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w bu

Obwieszczenie nr 118/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dz. 549/2 obręb 3-Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 118/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nie

Obwieszczenie nr 116/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy Al. 1 Maja 4/65

OBWIESZCZENIE NR 116/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIII/125/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprzedaży loka

Obwieszczenie nr 117/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

OBWIESZCZENIE NR 117/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka