Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 76/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Obwodowa

OBWIESZCZENIE NR 76/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLV/86/10 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie nr 74/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Jeziornej 5A/2

OBWIESZCZENIE NR 74/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony na...

OBWIESZCZENIE NR 75/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w najem

OBWIESZCZENIE NR 75/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy położony na parterze...

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

Giżycko, dnia 27.06.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). ...

OBWIESZCZENIE NR 72/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE NR 72/2018 Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 121 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2012 poz. 83 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka...

OBWIESZCZENIE NR 73/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE NR 73/2018 Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 121 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2012 poz. 83 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Oświetleniu parkowym wzdłuż muru Carnota na odcinku od bramy Giżyckiej do amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Przemysłowej wraz z przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 2-220.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. o nr ewid. 1-302/21 oraz 1-528.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 (nr sprawy: WPI.6733.05.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 1-275/66, 1-275/83, 1-275/56, 1-275/59, 1-275/60, 1-275/100,

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja...