Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej i ul. Jeziornej w Giżycku na dz. o nr ewid. 2-866, 2-868/8 oraz 2 -869.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)...

Obwieszczenie nr 133/2018

OBWIESZCZENIE NR 133/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/44/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 132/2018 wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę ul. Kolejowa

OBWIESZCZENIE NR 132/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 131/2018 wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę ul. Jeziorna

OBWIESZCZENIE NR 131/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie nr 129/2018

OBWIESZCZENIE NR 129/1/2018 W związku ze zmianą formy umowy użyczenia gruntu na umowę dzierżawy zmienia się treść punktu 2 Obwieszczenia nr 129/2018 dotycząca nieruchomości działki ewidencyjnej nr 668/6 położonej w obrębie 02 Giżycko, opisanej w KW nr OL1G/00017130/7, na następującą: 2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...

Obwieszczenie nr 128/2018

OBWIESZCZENIE NR 128/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIV/73/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia boksu garażowego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej Burmistrz Miasta Giżycka...

Obwieszczenie nr 126/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-lokal użytkowy 1 Maja 4/65

OBWIESZCZENIE NR 126/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIII/125/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz...

Obwieszczenie nr 123/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny Mazurska 5/8

OBWIESZCZENIE NR 123/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie...