Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-778/3, 2-778/5)

WPI.6733.16.2017.PR Giżycko, dnia 26.09.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-766, 2-749, 2-750/1, 2-1103/1, 2-752, 2-751/4, 2-755, 2-756, 2-754, 2-753, 2-751/2,2-761/1, 2-770/3, 2-770/18, 2-762, 2-764, 2-765, 2-783/1, 2-782/2, 2-782/6, 2-782/7, 2-770/26, 2-780/2, 2-780/1, 2-

WPI.6733.15.2017.PR Giżycko, dnia 20.09.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r....

Obwieszczenie Nr 70/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzdaży /lokal mieszkalny ul. Smętka 14/2 - przetarg/

OBWIESZCZENIE NR 70/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz...

OBWIESZCZENIE NR 69/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul.Warszawska, ul. Jeziorna, ul. Łuczańska))

OBWIESZCZENIE NR 69/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oświetlenia parkowego wzdłuż Muru Carnot`a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej (dz. nr ewid. 1-361/1, 1-360/1)

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie Nr 67/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy /lokale ul. Łuczańska 2/

OBWIESZCZENIE NR 67/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 66/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Mazurska, ul. Armii Krajowej/

OBWIESZCZENIE NR 66/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 64/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Traugutta, ul. Przemysłowa/

OBWIESZCZENIE NR 64/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal mieszkalny nr 4...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Mazurska Pętla Rowerowa” w zakresie projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), wieży widokowej (WW) oraz ścieżek rowerowych i chodników biegnących poza działką drogową, wykazanych na odpowiednich załącznikach.

WPI.6733.13.2017.PR Giżycko, dnia 17.08.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r....

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego "Manifestacja w sprawie obrony porządku prawnego, praw i wolności obywatelskich" 22 sierpnia 2017

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zgromadzeniach Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r., w godzinach 18.30-21.30. odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego cel opisano jako "Manifestacja w sprawie obrony porządku prawnego, praw i wolności obywatelskich". Miejscem zgromadzenia będzie chodnik i parking przed...