Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 91/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu - garaż Konarskiego 10

OBWIESZCZENIE NR 91/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 6 o powierzchni użytkowej...

Obwieszczenie Nr 89/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych - lokal mieszkalny Łuczańska 2/12

OBWIESZCZENIE NR 89/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...

Obwieszczenie Nr 87/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych - lokale mieszkalne

OBWIESZCZENIE NR 87/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Opis nieruchomości wraz z...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 2-236/2 w Giżycku.

WPI.6733.23.2017.PR Giżycko, dnia 27.11.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

Obwieszczenie Nr 85/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

OBWIESZCZENIE NR 85/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użyczenie. Część...

Obwieszczenie Nr 86/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy ul. Warszawska 14/4 cz. dz. nr 680/6

OBWIESZCZENIE NR 86/1/2017 W związku z uprawomocnieniem się decyzji Burmistrza Miasta Giżycka znak WM.6831.22.2017.JK z dnia 6 grudnia 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 680/6 o pow. 0,1798 ha położonej przy ul. Warszawskiej 14 w Giżycku na następujące działki: - dz. nr 680/59 o pow. 0,0219 ha, - dz. nr...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 2-91/14 w Giżycku.

WPI.6733.22.2017.PR Giżycko, dnia 21.11.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2017 (nr sprawy: WPI.6733.15.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-766, 2-749, 2-750/1, 2-1103/1, 2-752, 2-751/4, 2-755, 2-756, 2-754, 2-753, 2-751/2,2-761/1, 2-770/3, 2-770/18, 2-762, 2-764,

WPI.6733.15.2017.PR Giżycko, dnia 20 listopada 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie Miejsca Obsługi Rowerzystów (utwardzenie terenu, wiata wypoczynkowo-rekreacyjna, wraz z zapleczem sanitarnym, obiekty małej architektury), wieży widokowej oraz ścieżek rowerowych i chodników poza działkami drogowymi w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

WPI.6733.13.2017.PR Giżycko, dnia 17 listopada 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r....

Obwieszczenie Nr 83/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Armii Krajowej, Wiejska, Polna

OBWIESZCZENIE NR 83/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość niezabudowana położona...