Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o zawieszeniu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul.

WPI.6733.12.2017.PR Giżycko, dnia 11 stycznia 2018r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Nr 5/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokal mieszkalny przy ul. Smętka 14/

OBWIESZCZENIE NR 5/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka

Ogłoszenie W związku ze skierowaniem przeze mnie do Rady Miejskiej w Giżycku projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczącego wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Giżycku na dzierżawę lokalu użytkowego (z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji) w budynku Ekomariny w Giżycku wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego...

Obwieszczenie Nr 4/2018 Lokal mieszkalny ul. Smętka 14/1

OBWIESZCZENIE NR 4/1/2018 W związku z dokonaniem połączenia działek ewidencyjnych niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 4/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w następujący sposób: W pkt 1 Opis nieruchomości wraz z powierzchnią zmianie ulega zapis dotyczący numeru ewidencyjnego działki, w której...

Obwieszczenie Nr 3/2018 Lokal mieszkalny ul. Daszyńskiego 12A/9

OBWIESZCZENIE NR 3/1/2018 Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 3/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w następujący sposób: - w treści pkt 1 Opis nieruchomości wraz z powierzchnią oraz pkt 2 Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej zmianie ulega zapis dotyczący formy...

Obwieszczenie Nr 1/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny Dąbrowskiego 6/12

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 12 znajdujący...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 2-236/2 w Giżycku.

WPI.6733.23.2017.PR Giżycko, dnia 28 grudnia 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2017 (nr sprawy: WPI.6733.22.2017.PR) dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 2-91/14 w Giżycku.

WPI.6733.22.2017.PR Giżycko, dnia 27 grudnia 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2017 (nr sprawy: WPI.6733.19.2017.PR) dla inwestycji polegającej na: Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338, 1-1/4 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku.

WPI.6733.19.2017.PR Giżycko, dnia 22 grudnia 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w ponownie rozpatrywanej sprawie dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej siec

WPI.6733.12.2017.PR Giżycko, dnia 19 grudnia 2017r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...