Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 85/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

OBWIESZCZENIE NR 85/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie. 1. Opis...

Obwieszczenie nr 84/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 84/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 83/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 83/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy...

Obwieszczenie nr 81/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 81/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 1 znajdujący się...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku oraz prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017...

Obwieszczenie nr 82/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - ul. Nadbrzeżna

OBWIESZCZENIE NR 82/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 79/2018 -wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

OBWIESZCZENIE NR 79/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż o powierzchni...

Obwieszczenie nr 78/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 78/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 71/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Dąbrowskiego, ul. Królowej Jadwigi

OBWIESZCZENIE NR 71/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 77/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Moniuszki

OBWIESZCZENIE NR 77/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXII/48/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...