Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ŻŁOBKI i KLUBY DZIECIĘCE www.zlobki.mpips.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3. Strona skierowana jest do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego (przedsiębiorcy,...

OBWIESZCZENIE Nr 04/2012 - INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU sezonowa dzierżawa terenu pod lokalizację placów zabaw (terenów rekreacyjno-sportowych) oraz zjeżdżalni wodnej plażowej na plaży miejskiej

WM.6845.31.2012.AK INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU ZAWARCIA UMOWY z przetargu pisemnego nieograniczonego na sezonową dzierżawę gruntu (cz. działki o nr geod. 312/16) z przeznaczeniem pod lokalizację zjeżdżalni wodnej plażowej, na terenie plaży miejskiej w Giżycku (Obwieszczenie nr 04/2012) Na przetarg...

OBWIESZCZENIE NR 13/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 13/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lokal użytkowy...

Obwieszczenie 14/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 14/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4.01.2012 - obiekty na Wyspie Giżyckiej

Zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie przeprowadzenia oględzin zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków...

OBWIESZCZENIE NR 1/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 1/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Część...

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE /do 16 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE w wodzie skierowane do emerytów i rencistów. Zadanie powyższe będzie realizowane na Pływalni Krytej „Medyk” – w wymiarze 2 godzin „basenowych”...

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM /do 16 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie: 1) KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu 2) PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - dla rodzin dysfunkcjonalnych,...

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: WARSZTATY GITAROWE /do 13 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: WARSZTATY GITAROWE (NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ) dla dzieci i młodzieży. Zadanie powyższe będzie realizowane w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata” dwa razy w tygodniu po dwie godziny. ...

OBWIESZCZENIE NR 67/2011 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 67/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...