Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie Miejsca Obsługi Rowerzystów (utwardzenie terenu, wiata wypoczynkowo-rekreacyjna, wraz z zapleczem sanitarnym, obiekty małej architektury), wieży widokowej oraz ścieżek rowerowych i chodników poza działkami drogowymi w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

WPI.6733.13.2017.PR Giżycko, dnia 17 listopada 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r....

Obwieszczenie Nr 83/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Armii Krajowej, Wiejska, Polna

OBWIESZCZENIE NR 83/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość niezabudowana położona...

Obwieszczenie Nr 82/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Olsztyńska

OBWIESZCZENIE NR 82/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie Nr 81/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Białostocka

OBWIESZCZENIE NR 81/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie Nr 80/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny ul. Traugutta 14/6

OBWIESZCZENIE NR 80/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie zmiany zakresu inwestycji oraz zmiany numerów ewidencyjnych działek w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338/2, 1-1/27 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku

WPI.6733.19.2017.PR Giżycko, dnia 08.11.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwnestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-782/1).

WPI.6733.20.2017.PR Giżycko, dnia 30 października 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

Komunikat - zmiana Zarządcy targowiska miejskiego i targowiska Mój Rynek w Giżycku

WM.7131. 3 .2017.ArKo Giżycko dnia 27.10.2017 r. K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Giżycka informuję, że z dniem 1 listopada 2017 r. obowiązki Zarządcy targowiska miejskiego oraz targowiska „Mój Rynek” w Giżycku przejmuje Miejski Zakład Komunalny w Giżycku. Zasady korzystania z targowisk nie ulegają zmianie. Osoby...

Obwieszczenie Nr 79/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny ul. Kętrzyńskiego 1a/35, Konarskiego 24/2

OBWIESZCZENIE NR 79/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal mieszkalny nr 35 położony na I piętrze budynku przy ulicy Kętrzyńskiego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2017 (nr sprawy: WPI.6733.16.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-778/3, 2-778/5).

WPI.6733.16.2017.PR Giżycko, dnia 23 października 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....