Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 5/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- ul. Róży Wiatrów

OBWIESZCZENIE NR 5/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPI. 6733.17.2018.AC z dnia 03 stycznia 2019 r. dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej i ul. Jeziornej na dz. o nr. ewid. 2-866, 2-868 oraz 2-869.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) z a w i...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie: przebudowy sieci wodociągowej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej i ul. Jeziornej w Giżycku na dz. o nr. ewid. 2-866, 2-868 oraz 2-869.

BURMISTRZ GIŻYCKA WPI.6733.17.2018.AC Giżycko, dnia 03.01 2018 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r....

Obwieszczenie nr 1/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny Daszyńśkiego 10B/3

OBWIESZCZENIE NR 1/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

INFORMACJA Dotyczy: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Burmistrz Miasta Giżycka informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r....

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku tj. budynku biurowego wraz z zapleczem i garażami na dz. o nr ewid. 1-337/5.

Urząd Miejski Wydział Planowania i Inwestycji 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 tel. 87 7324 122 WPI.6733.19.2018.AC Giżycko, dnia 28.12.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn....

OBWIESZCZENIE NR 144/2018 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- ul. Obwodowa

OBWIESZCZENIE NR 144/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 143/2018 wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 143/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 142/2018 wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę -infrastruktura techniczna

OBWIESZCZENIE NR 142/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...