Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

CPUiIS - Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na świadczenie usługi w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE w wodzie

Giżycko, 2010-01-24 Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na świadczenie usługi w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE w wodzie skierowane do emerytów i rencistów. ilość ofert złożonych na ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE – 4 1.Komisja konkursowa informuje, iż do realizacji zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych...

CPUiIS - Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym

Giżycko, 2011-01-21 Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: 1. KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu. ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – 2 2. PORADNICTWO...

CPUiIS - otwarty konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach sekcji piłki koszykowej /do 17 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach sekcji piłki koszykowej Zajęcia profilaktyczne w formie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach sekcji piłki koszykowej skierowane są...

OBWIESZCZENIE NR 1/2011 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 1/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr102poz.651z2010 r.z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal mieszkalny...

Otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: zajęcia korekcyjno - rehabilitacyjne w wodzie skierowane do emerytów i rencistów. / termin do 17 stycznia 2011 r.

Giżycko, 2011-01-05 DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE w wodzie skierowane do emerytów i rencistów. Zadanie powyższe będzie realizowane na Pływalni Krytej „Medyk” – w wymiarze 2 godzin...

OBWIESZCZENIE NR 73/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 73/2010 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1....

OBWIESZCZENIE 75/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkownika wieczystego

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 75/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIA 70/2010 i 72/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenia 70/2010 i 72/2010 zawierające wykaz...

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE TABLICZEK INFORMACYJNYCH ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko”

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tabliczek informacyjnych w ramach promocji projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko” I. Postanowienia ogólne 1. W związku z faktem, że...

PRODUKCJA MIĘSA NA WŁASNY UŻYTEK - PUNKTY BADANIA W GIŻYCKU/nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny/

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że od dnia 19 listopada 2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Na terenie Miasta Giżycko został ustalony jeden Obwód Urzędowego Badania...