Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 44/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / ul. Królowej Jadwigi/

OBWIESZCZENIE NR 44/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. ...

Obwieszczenie nr 42/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Przemysłowa, ul. Nowowiejska/

OBWIESZCZENIE NR 42/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Obwieszczenie nr 40/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie /ul.Daszyńskiego/

OBWIESZCZENIE NR 40/2012 W oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XX/28/12 z dnia 17 maja 2012 r., Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 1. Nieruchomość zabudowana położona w Giżycku przy ul. Daszyńskiego oznaczona nr geod. działki 212/5,opisanej...

Obwieszczenie nr 39/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / ul. Wileńska, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 39/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Obiweszczenie nr 38/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / ul. Szarych Szeregów, ul. Rolnicza/

OBWIESZCZENIE NR 38/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Obwieszczenie nr 36/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / ul. I Dyw. im. T. Kościuszki, Al. 1 Maja/

OBWIESZCZENIE NR 36 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr102poz.651z2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomość...

Obwieszczenie nr 35 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 29/

OBWIESZCZENIE NR 35 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lokal mieszkalny...

Obwieszczenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych / ul. Nadbrzeżna i ul. Nowowiejska/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 34/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę / ul. Moniuszki, ul. Antonowska, ul. Suwalska, ul. Mickiewicza, ul. Sw. Brunona/

OBWIESZCZENIE NR 33/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego dla rodzin maksymalnie 3-osobowych /wnioski do 5 czerwca 2012/

B U R M I S T R Z M I A S T A G I Ż Y C K A ogłasza o możliwości wynajęcia dla rodzin maksymalnie 3-osobowych lokalu mieszkalnego na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku 1) ul. Warszawska 15A m 3 powierzchnia użytkowa - 35,27m2 powierzchnia mieszkalna - 19,22m2 w skład lokalu mieszkalnego wchodzi : I pokój –...