Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego w Giżycku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego w Giżycku. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH kadencja 2012-2015 /do 30 czerwca 2011/

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Giżycka, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem...

Wynajem lokalu mieszkalnego dla maksymalnie 3-osobowych rodzin /do 9 czerwca/

B U R M I S T R Z M I A S T A G I Ż Y C K A ogłasza o możliwości wynajęcia dla rodzin maksymalnie 3-osobowych lokalu mieszkalnego na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku 1) ul. Białostocka 15 m 1 powierzchnia użytkowa - 32,95m2 powierzchnia mieszkalna - 17,05m2 w skład lokalu mieszkalnego wchodzi : I pokój –...

Uwaga, kwalifikacja wojskowa /do 2 czerwca/

Uwaga, kwalifikacja wojskowa Burmistrz Giżycka przypomina, że od 23 maja 2011 r. do 2 czerwca 2011 r. przed Burmistrzem Giżycka, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Giżycku powinni stawić się mężczyźni zamieszkali na terenie miasta Giżycka, rocznika 1992 i wcześniejszych, którzy nie stawili się dotychczas...

Obwieszczenie nr 22/2011 - INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU ZAWARCIA UMOWYna sezonową dzierżawę gruntu

WM.6845.44.2.2011.AK INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU ZAWARCIA UMOWY z przetargu pisemnego nieograniczonego na sezonową dzierżawę gruntu (cz. działki o nr geod. 312/14 i 312/15) z przeznaczeniem pod lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego, na terenie plaży miejskiej w Giżycku (Obwieszczenie...

CPUiIS - Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki nożnej

Giżycko, 2011-04-22 Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki nożnej: ilość ofert złożonych na zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach sekcji piłki nożnej– 1 1.Komisja konkursowa informuje, iż do prowadzenia pozalekcyjnych...

Budynek byłego kina Fala - baner ma być umocowany w części przeszklonej na I piętrze, po prawej stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zaprojektowanie i wykonanie roll-upów oraz banera w ramach projektu „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 /do 22 kwietnia/

ZAPYTANIE OFERTOWE na zaprojektowanie i wykonanie roll-upów oraz banera I. Postanowienia ogólne 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, zamówienie będzie realizowane...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację programu Wielkiego Otwarcia Sezonu w ramach projektu „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację programu Wielkiego Otwarcia Sezonu w terminie 3 maja 2011 r. w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000...

OBWIESZCZENIE NR 18/2011 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 18/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1....

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Giżycka

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Giżycka a) I półrocze Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego ...