Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki konkursu na zajęcia pozalekcyjne w zakresie profilaktyki uzależnień

Giżycko, 25.09. 2012 r. Protokół zbiorczy z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych Ilość ofert złożonych na zajęcia pozalekcyjne – 12 Komisja wybrała następujące oferty: 1. Jolanta Świderska...

Obwieszczenie Nr 56/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / Al. 1 Maja, ul. Nowowiejska/

OBWIESZCZENIE NR 56 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal...

Obwieszczenie Nr 55/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 55/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Konkurs na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku ogłasza konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu...

Obwieszczenie Nr 53/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Daszyńskiego/

OBWIESZCZENIE NR 53/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Obwieszczenie Nr 52/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Białostocka, ul. Perkunowska, ul. Struga, ul. Olsztyńska/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 52/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 50 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Staszica/

OBWIESZCZENIE NR 50/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Obwieszczenie Nr 48/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / lokal mieszkalny ul. Smętka/

OBWIESZCZENIE NR 48 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal...

Obwieszczenie Nr 47/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / Sybiraków, Żeglarska, Bohaterów Westerplatte, Moniuszki, Olsztyńska/

OBWIESZCZENIE NR 47/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Obwieszczenie Nr 46/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /24 stacje trafo/

OBWIESZCZENIE NR 46/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość gruntowa...