Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul.Kolejowej w Giżycku /do 21 listopada/

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul.Kolejowej w Giżycku. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.)...

OBWIESZCZENIE NR 51/2011 Burmistrza Miasta Giżycka: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Koszarowej oznaczona nr geodezyjnym działki 94/5 o pow. 1120m2 / termin do 8.11.2011r.

OBWIESZCZENIE NR 51/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Zawiadomienie o Postanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej

Zawiadomienie o Postanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej ...

1 WRZEŚNIA 2011 12.00 ZAWYJĄ SYRENY - OGŁOSZENIE ALARMU POWIETRZNEGO

INFORMACJA Burmistrz Giżycka informuje, że dnia 1 września 2011 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony - zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 15 lipca 2009 r. - trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania polegający na włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie województwa...

Wytyczne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dotyczące zasad uboju zwierząt na terenie gospodarstwa na użytek własny 9.08.2011

Wytyczne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dotyczące zasad uboju zwierząt na terenie gospodarstwa na użytek własny 9.08.2011 Informacja do pobrania w załączniku

Wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu - Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 maja 2011r.

Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Obwieszczenie nr 33/2011 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych

Obwieszczenie nr 33/2011 Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie nr 33/2011 zawierające...

OBWIESZCZENIE NR 28/2011 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użytkowanie

OBWIESZCZENIE NR 28/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych do pobrania w załączniku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego w Giżycku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego w Giżycku. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...