Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 35 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 29/

OBWIESZCZENIE NR 35 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lokal mieszkalny...

Obwieszczenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych / ul. Nadbrzeżna i ul. Nowowiejska/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 34/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę / ul. Moniuszki, ul. Antonowska, ul. Suwalska, ul. Mickiewicza, ul. Sw. Brunona/

OBWIESZCZENIE NR 33/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego dla rodzin maksymalnie 3-osobowych /wnioski do 5 czerwca 2012/

B U R M I S T R Z M I A S T A G I Ż Y C K A ogłasza o możliwości wynajęcia dla rodzin maksymalnie 3-osobowych lokalu mieszkalnego na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku 1) ul. Warszawska 15A m 3 powierzchnia użytkowa - 35,27m2 powierzchnia mieszkalna - 19,22m2 w skład lokalu mieszkalnego wchodzi : I pokój –...

obwieszczenie nr 28/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 28/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

OBWIESZCZENIE NR 27 /2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 27 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal...

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.

Zgodnie z art. 5b, punkt 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych wykłada do publicznej wiadomości "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność...

OBWIESZCZENIE NR 22/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 22/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Część...

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Giżycka

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Giżycka do pobrania w załączniku

ŻŁOBKI i KLUBY DZIECIĘCE www.zlobki.mpips.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3. Strona skierowana jest do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego (przedsiębiorcy,...