Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE 56 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 56/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie 49/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 49/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 47/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 47/2010 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomość...

WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO /do 20 września/

B U R M I S T R Z M I A S T A G I Ż Y C K A ogłasza o możliwości wynajęcia dla rodzin maksymalnie 3-osobowych lokalu mieszkalnego na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku 1) ul. Jeziorna 5 m 8 powierzchnia użytkowa - 31,98m2 powierzchnia mieszkalna - 16,18m2 w skład lokalu mieszkalnego wchodzi : I pokój –...

WYPRAWKA SZKOLNA 2010 /termin składania do 10 września/

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2010 R. „WYPRAWKA SZKOLNA” TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 10 WRZEŚNIA 2010 R. Dofinansowanie zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2010/2011: - w klasach I-III szkoły podstawowej, - w klasie II gimnazjum. Ponadto dofinansowanie...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych

Giżycko, 29.06.2010 r. Protokół zbiorczy z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych Ilość ofert złożonych na zajęcia pozalekcyjne – 5. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. Przyznano następujące...

KONKURS NA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku / do 22.06. 2010 r. do godz. 15.30. /

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku ogłasza KONKURS NA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH. Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Giżycka. ...

Obwieszczenie 30/2010 - zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Obwieszczenie 30/2010 zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 4 maja 2010r. w sprawie: numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 4 maja 2010r. w sprawie: numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990r.- ustawa...

OBWIESZCZENIE NR 21/2010 zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

OBWIESZCZENIE NR 21/2010 Na podsawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie...