Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat nr 1/2012 do Zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2012r.

K O M U N I K A T Nr 1/2012 Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2012 r. podaje się do publicznej wiadomości dzień i miejsce I losowań określonych w załącznikach graficznych lokalizacjach, miejsc przeznaczonych do planowanego zajęcia na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych...

Obwieszczenie nr 58/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Kombatantów, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Żwirowa/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 58/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na wynajęcie Gminie Miejskiej Giżycko lokalu mieszkalnego.

OGŁOSZENIE Gmina Miejska Giżycko jest zainteresowana wynajęciem na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia) lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 75m2 z przeznaczeniem na podnajęcie dla dotychczasowych najemców komunalnego lokalu mieszkalnego. Oferta powinna zawierać: 1) oznaczenie oferenta wraz z adresem...

Wyniki konkursu na zajęcia pozalekcyjne w zakresie profilaktyki uzależnień

Giżycko, 25.09. 2012 r. Protokół zbiorczy z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych Ilość ofert złożonych na zajęcia pozalekcyjne – 12 Komisja wybrała następujące oferty: 1. Jolanta Świderska...

Obwieszczenie Nr 56/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia / Al. 1 Maja, ul. Nowowiejska/

OBWIESZCZENIE NR 56 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal...

Obwieszczenie Nr 55/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 55/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...

Konkurs na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku ogłasza konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu...

Obwieszczenie Nr 53/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Daszyńskiego/

OBWIESZCZENIE NR 53/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Obwieszczenie Nr 52/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Białostocka, ul. Perkunowska, ul. Struga, ul. Olsztyńska/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 52/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 50 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Staszica/

OBWIESZCZENIE NR 50/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. ...