Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE 69/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 69/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko” Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.)...

Obwieszczenie 65/2010 zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 65/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 64/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 64/2010 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w...

OBWIESZCZENIE 62 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 62/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 59/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 59/2010 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal...

Zapytanie ofertowe na projekt oraz wykonanie materiałów informacyjnych / termin do 15.10.2010r. godz. 12:00

"SPRAWNY URZĄD” URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU - WYDZIAŁ PROMOCJI 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 tel. (087) 7324 137, fax. (087) 429 30 71; www.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Na projekt oraz wykonanie materiałów informacyjnych. I. Postanowienia ogólne 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia...

OBWIESZCZENIE 56 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 56/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie 49/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 49/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 47/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 47/2010 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomość...