Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 64/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Traugutta, ul. Przemysłowa/

OBWIESZCZENIE NR 64/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal mieszkalny nr 4...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Mazurska Pętla Rowerowa” w zakresie projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), wieży widokowej (WW) oraz ścieżek rowerowych i chodników biegnących poza działką drogową, wykazanych na odpowiednich załącznikach.

WPI.6733.13.2017.PR Giżycko, dnia 17.08.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r....

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego "Manifestacja w sprawie obrony porządku prawnego, praw i wolności obywatelskich" 22 sierpnia 2017

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zgromadzeniach Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r., w godzinach 18.30-21.30. odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego cel opisano jako "Manifestacja w sprawie obrony porządku prawnego, praw i wolności obywatelskich". Miejscem zgromadzenia będzie chodnik i parking przed...

Obwieszczenie Nr 60/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 60/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość gruntowa położona...

OBWIESZCZENIE NR 61/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul.Jeziorna)

OBWIESZCZENIE NR 61/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 56/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia- ul. Tadeusza Kościuszki

OBWIESZCZENIE NR 56/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Nieruchomość gruntowa niezabudowana...

Obwieszczenie Nr 51/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia- lokal użytkowy Al. 1 Maja 4/65 i Armii Krajowej 8/1

OBWIESZCZENIE NR 51/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal użytkowy nr...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku obejmujący

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji...

MOPS - od 1 sierpnia przyjmowane wnioski 500+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski na: świadczenia wychowawcze (500+), zasiłki rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Dokumenty można składać w siedzibie MOPS przy ul. Wodociągowej 15.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego "Manifestacja w sprawie niezawisłości sądów" 22-28 lipca 2017

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zgromadzeniach Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniach od 22 do 28 lipca 2017 r., w godzinach 20.30-22.30. odbywać się będą codzienne zgromadzenia publiczne, których cel opisano jako "Manifestacja w sprawie niezawisłości sądów". Miejscem zgromadzenia będzie chodnik i parking przed budynkiem...