Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn....

Obwieszczenie nr 101/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 101/1/2018 Zmienia się pkt 2 Uwag Obwieszczenia nr 101/2018 w zakresie terminu na składanie wniosków i zastrzeżeń dotyczących wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości na następujący: 2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie do dnia 28.09.2018r. Giżycko,...

Obwieszczenie nr 100/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

OBWIESZCZENIE NR 100/1/2018 Zmienia się pkt 1 Uwag Obwieszczenia nr 100/2018 w zakresie terminu na składanie wniosków i zastrzeżeń dotyczących użyczenia przedmiotowej nieruchomości na następujący: 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące użyczenia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie do dnia 28.09.2018 r. (włącznie). Giżycko,...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) ZAWIADAMIAM o...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2018 (nr sprawy: WPI.6733.10.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. o nr. ewid. 1-302/21 oraz 1-528.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zawiadamiam, że...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2018 (nr sprawy: WPI.6733.12.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Oświetleniu parkowym wzdłuż muru Carnota na odcinku od bramy Giżyckiej do amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zawiadamiam,...

Obwieszczenie nr 98/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Grajwo

OBWIESZCZENIE NR 98/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...

Obwieszczenie nr 95/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 95/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 1. Stanowisko...

Obwieszczenie nr 94/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 94/1/2018 W części I Obwieszczenia nr 94/2018 zmienia się pkt 5 "Stawka czynszu dzierżawy", na następujący: 5. Stawka czynszu dzierżawy: domki handlowe A, B, D, G, H: 3 751,50 zł brutto rocznie (każdy), domek handlowy C: 3 997,50 zł brutto rocznie, domek handlowy E: 4 981,50 zł brutto rocznie, domek handlowy F: 6 396,00...