Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu przebudowy kanału Giżyckiego (Łuczańskiego), w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szl

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) zawiadamiam...

Obwieszczenie nr 117/2018

OBWIESZCZENIE NR 117/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 116/2018 wykaz nieruchomości do oddania w najem lokal użytkowy - Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE NR 116/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy położony na parterze...

Obwieszczenie nr 115/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIE NR 115/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1.Opis nieruchomości wraz z...

Obwieszczenie nr 113/2018 - wykaz nieruchomości przeznacznych do zbycia ul. Kajki

OBWIESZCZENIE NR 113/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 114/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. 3 Maja

OBWIESZCZENIE NR 114/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 97/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE NR 97/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 112/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 112/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie nr 110/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - ul. Suwalska

OBWIESZCZENIE NR 110/1/2018 W związku ze zmianą przeznaczenia przedmiotu umowy zmienia się treść obwieszczenia nr 110/2018 w następujących punktach: 3. Przeznaczenie: przeznaczenie dzierżawy zieleń, działka 1215/1 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej,...

Obwieszczenie nr 106/2018 - dz. 229/19 ul. Jagiełły

OBWIESZCZENIE NR 106/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na cel publiczny drogowy: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość...