Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 79/2018 -wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

OBWIESZCZENIE NR 79/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż o powierzchni...

Obwieszczenie nr 78/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 78/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 71/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Dąbrowskiego, ul. Królowej Jadwigi

OBWIESZCZENIE NR 71/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Opis nieruchomości wraz...

Obwieszczenie nr 77/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Moniuszki

OBWIESZCZENIE NR 77/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXII/48/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie nr 76/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Obwodowa

OBWIESZCZENIE NR 76/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLV/86/10 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie nr 74/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Jeziornej 5A/2

OBWIESZCZENIE NR 74/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony na...

OBWIESZCZENIE NR 75/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w najem

OBWIESZCZENIE NR 75/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy położony na parterze...

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

Giżycko, dnia 27.06.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). ...

OBWIESZCZENIE NR 72/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE NR 72/2018 Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 121 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2012 poz. 83 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka...

OBWIESZCZENIE NR 73/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE NR 73/2018 Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 121 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2012 poz. 83 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka...