Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat - zmiana Zarządcy targowiska miejskiego i targowiska Mój Rynek w Giżycku

WM.7131. 3 .2017.ArKo Giżycko dnia 27.10.2017 r. K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Giżycka informuję, że z dniem 1 listopada 2017 r. obowiązki Zarządcy targowiska miejskiego oraz targowiska „Mój Rynek” w Giżycku przejmuje Miejski Zakład Komunalny w Giżycku. Zasady korzystania z targowisk nie ulegają zmianie. Osoby...

Obwieszczenie Nr 79/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny ul. Kętrzyńskiego 1a/35, Konarskiego 24/2

OBWIESZCZENIE NR 79/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal mieszkalny nr 35 położony na I piętrze budynku przy ulicy Kętrzyńskiego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2017 (nr sprawy: WPI.6733.16.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-778/3, 2-778/5).

WPI.6733.16.2017.PR Giżycko, dnia 23 października 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

Obwieszczenie Nr 65/1/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy ul. Armii Krajowej 8/1/

OBWIESZCZENIE NR 65/1/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 1 znajdujący się...

OBWIESZCZENIE NR 76/2017 z dnia 06 października 2017r.

OBWIESZCZENIE NR 76/2017 z dnia 06 października 2017r. Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016. 2147 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012r. poz. 83...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia parkowego wzdłuż Muru Carnot`a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej (dz. nr ewid. 1-361/1, 1-360/1).

WPI.6733.14.2017.PR Giżycko, dnia 16 października 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-782/1).

WPI.6733.20.2017.PR Giżycko, dnia 13.10.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

OBWIESZCZENIE NR 75/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 75/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338/2, 1-1/27 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku.

WPI.6733.19.2017.PR Giżycko, dnia 04.10.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U....

Obwieszczenie Nr 74/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem /garaż ul. Konarskiego/

OBWIESZCZENIE NR 74/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 9 o powierzchni...