Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 128/2018

OBWIESZCZENIE NR 128/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIV/73/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia boksu garażowego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej Burmistrz Miasta Giżycka...

Obwieszczenie nr 126/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-lokal użytkowy 1 Maja 4/65

OBWIESZCZENIE NR 126/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIII/125/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz...

Obwieszczenie nr 123/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny Mazurska 5/8

OBWIESZCZENIE NR 123/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie...

Obwieszczenie nr 122/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 122/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Opis nieruchomości...

Obwieszczenie nr 120/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dz. 503/1 i 1452

OBWIESZCZENIE NR 120/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr L/22/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 19 października 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 19 października 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 145 §1 pkt 6 w związku z art. 147 i art. 149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam...

Obwieszczenie nr 119/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 119/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie 118/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 118/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz...