Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 26/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dz. 2-1320, 2-1328, 2-680/66 ul. Róży Wiatrów

OBWIESZCZENIE NR 26/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXVIII/82/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Obwieszczenie nr 25/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: lokal mieszkalny Pionierska 1/7A

OBWIESZCZENIE NR 25/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 79/8 w Gajewie na terenie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Obwodowej w obrębie działki 2-97/34.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu...

Obwieszczenie nr 22/2019

OBWIESZCZENIE NR 22/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 4 o powierzchni...

Obwieszczenie nr 23/2019

OBWIESZCZENIE NR 23/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Stanowisko handlowe...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. Białostockiej w Giżycku (dz. o nr ewid. 1-302/15, 1-336, 1-337/5, 1-337/7 oraz 1-394).

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu...

Burmistrz Miasta Giżycka informuje o możliwości dofinansowania projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW).

WYDŁUŻENIE TERMINU: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/461123/wydluzenie_terminu_na_zlozenie_wniosku_w_sprawie_mozliwosci_dofi Komunikat Burmistrz Miasta Giżycka informuje o możliwości dofinansowania projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów...

OBWIESZCZENIE NR 21/2019 wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

OBWIESZCZENIE NR 21/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie nr 17/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali - Konarskiego 20/1 i Konarskiego 20/2.

OBWIESZCZENIE NR 17/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ul. Białostockiej 3 w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-770/25, 2-770/11 oraz 2-777/3)

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu...