Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 36/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - lokal w podpiwniczeniu budynku Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE NR 36/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy (były sklep meblowy...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2019 (nr sprawy: WPI.6733.02.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia z PE o średnicy dn-160mm oraz stacji gazowej pomiarowej o przepustowości do 1000 m3/h w miejscowości Giżycko, ul. Białostocka 25 w obrębie działki o nr ewid. 2-962/13.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji...

Ogłoszenie Starosty Giżyckiego o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze jednostki ewidencyjnej miasto Giżycko,

Giżycko dn. 10.12.2018 r. WG.6620.28.2018 INFORMACJA Na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), STAROSTA GIŻYCKI informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2019 (nr sprawy: WPI.6733.01.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE25mm do budynku przy ul. Białostockiej w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-1011/41 oraz 2-1011/11).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2019 (nr sprawy: WPI.6733.03.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji w obrębie działek 2-64/5 oraz 2-143 w mieście Giżycko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE NR 30/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem- Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE NR 30/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. · Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy...

WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 PONADREGIONALNE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE, PODZIAŁANIA 1.3.2 TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 PONADREGIONALNE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE, PODZIAŁANIA 1.3.2 TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Burmistrz Miasta Giżycka informuje o możliwości dofinansowania projektów...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie możliwości składania wniosków o wynajęcie loklu mieszkalnego w nowo budowanych budynkach przy ul. Warszawskiej w Giżycku z docelowym dojściem do własności tego lokalu

OGŁOSZENIE NR 28/2019 B U R M I S T R Z M I A S T A G I Ż Y C K A zaprasza wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane wynajęciem lokalu mieszkalnego w nowo budowanych budynkach przy ul. Warszawskiej w Giżycku z docelowym dojściem do własności tego lokalu po upływie okresu 25 lat najmu do składania wniosków o wynajęcie...

OBWIESZCZENIE NR 27/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- schron Plac Grunwaldzki

OBWIESZCZENIE NR 27/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Zgromadzenie

W dniu 08.03.2019 r. w godz. 17.00-19.00 na ul. Pasaż Portowy planowana jest organizacja zgromadzenia - Pikieta z okazji dnia kobiet.