Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 44/2019- wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 44/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie...

Obwieszczenie nr 42/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lokal mieszkalny Dąbrowskiego 13/8

OBWIESZCZENIE NR 42/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie...

Obwieszczenie nr 41/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

OBWIESZCZENIE NR 41/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2019 (nr sprawy: WPI.6733.06.2019.AZ) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 79/8 w Gajewie na terenie nieruchomości położonej w Giżycku w obrębie działki 2-97/34.

BURMISTRZ GIŻYCKA WPI.6733.06.2019.AZ Giżycko, dnia 09.04.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2019 (nr sprawy: WPI.6733.05.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. Białostockiej w Giżycku (dz. o nr ewid. 1-302/15, 1-336, 1-337/5, 1-337/7 oraz 1-394).

BURMISTRZ GIŻYCKA WPI.6733.05.2019.AC Giżycko, dnia 09.04.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE NR 39/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- Nadbrzeżna, Twierdza Boyen, Św. Brunona

OBWIESZCZENIE NR 39/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2019 (nr sprawy: WPI.6733.04.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ul. Białostockiej 3 w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-770/25, 2-770/11 oraz 2-777/3).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie nr 32/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny Kombatantów 7/12

OBWIESZCZENIE NR 32/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste...

Obwieszczenie nr 34/2019- wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny Łuczańska 2/11

OBWIESZCZENIE NR 34/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste...

OBWIESZCZENIE NR 38/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- sezonowe ogródki gastronomiczne

OBWIESZCZENIE NR 38/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z...