Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w: al. 1 Maja, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kopernika, ul. Konarskiego, ul. Nowowiejskiej, ul. Mazurskiej oraz Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującej swoim zakresem działki o nr ewid. 2-100/1, 2-442, 2-157/45, 2-453, 2-454, 2-443, 2-155, 2-147/23, 2-145/9, 2-

WPI.6733.02.2018.PR Giżycko, dnia 19.01.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującej swoim zakresem działki o nr ewid. 2-453, 2-452, 2-454, 2-442, 2-100/1.

WPI.6733.01.2018.PR Giżycko, dnia 19.01.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

Obwieszczenie Nr 9/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Nadbrzeżna/

OBWIESZCZENIE NR 9/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 8/2018 garaż nr 1 ul. Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE NR 8/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 1 o powierzchni użytkowej...

Obwieszczenie Nr 7/2018 Lokal użytkowy Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE NR 7/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy położony na parterze...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o zawieszeniu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul.

WPI.6733.12.2017.PR Giżycko, dnia 11 stycznia 2018r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Nr 5/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokal mieszkalny przy ul. Smętka 14/

OBWIESZCZENIE NR 5/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka

Ogłoszenie W związku ze skierowaniem przeze mnie do Rady Miejskiej w Giżycku projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczącego wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Giżycku na dzierżawę lokalu użytkowego (z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji) w budynku Ekomariny w Giżycku wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego...

Obwieszczenie Nr 4/2018 Lokal mieszkalny ul. Smętka 14/1

OBWIESZCZENIE NR 4/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...

Obwieszczenie Nr 3/2018 Lokal mieszkalny ul. Daszyńskiego 12A/9

OBWIESZCZENIE NR 3/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:...