Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku lodowiska o schody ewakuacyjne zewnętrzne p.poż. na działce o nr ewid. 2-1311, 2-242/1 w Giżycku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że została wydana decyzja...

Obwieszczenie nr 55/1/2016 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /budynek garażowy - ul. Armii Krajowej/

OBWIESZCZENIE NR 55/1/2016 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości zmianę do wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Nieruchomość zabudowana...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Obwieszczenie nr 58/2016 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Jasna/

OBWIESZCZENIE NR 58/2016 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość niezabudowana, położona...

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Giżycku - dot. projektowanych obiektów usługowych - Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka w sprawie zaproszenia do wnoszenia uwag w zakresie ustalenia sposobu wykorzystania poszczególnych projektowanych obiektów usługowych Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza zainteresowane osoby oraz inne podmioty do wnoszenia uwag dotyczących zagospodarowania Plaży Miejskiej w Giżycku w zakresie ustalenia...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV o długości ok. 248 m wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na dz. o nr ewid. 2-156/8, 2-100/1, 2-167, 2-166, 2-168/2 przy Al. 1 Maja w Giżycku.

WPI.6733.13.2016.PR Giżycko, dnia 7 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Nr 59/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /Plac Grunwaldzki, ul. Wyzwolenia, ul. Konarskiego/

OBWIESZCZENIE NR 59/2016 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal mieszkalny nr 46 w budynku...

Obwieszczenie Nr 64/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Traugutta/

OBWIESZCZENIE NR 64/2016 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal mieszkalny nr 4 w budynku...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku lodowiska o schody ewakuacyjne zewnętrzne p.poż. na działce o nr ewid. 2-1311, 2-242/1 w Giżycku.

WPI.6733.16.2016.PR Giżycko, dnia 05.12.2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągów komunikacyjnych na dz. o nr ewid. 1-309/1, 1-310/1, 1-311, 1-535/2, 1-535/1, 1-312/11, 1-302/20, 1-536, 1-312/18, 1-312/4, 1-312/13 w Giżycku.

WPI.6733.15.2016.PR Giżycko, dnia 28 listopada 2016 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....