Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki konkursu na prowadzenie usług w punkcie konsultacyjnym CPUiIS

Giżycko, 2012-12-27 Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: 1. KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu. ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – 1 2....

Konkurs na prowadzenie warsztatów gitarowych w Pełnej Chacie - do 7 stycznia 2013

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: WARSZTATY GITAROWE (NAUKA GRY NA GITARZE AKUSTYCZNEJ) dla dzieci i młodzieży. Zadanie powyższe będzie realizowane w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata” dwa razy w tygodniu po dwie godziny. ...

Konkurs na prowadzenie profilaktycznych zajeć sportowo-rekreacyjnych - do 27.12.2012

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach następujących sekcji : 1) piłki nożnej 2) piłki koszykowej 3) piłki siatkowej 4) zapasów 5) łyżwiarsko-wrotkarskiej. Zajęcia profilaktyczne...

Godziny otwarcia Kasy Urzędu Miejskiego w dniach 24 i 31 grudnia 2012r

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek - Wigilia) oraz 31 grudnia 2012 roku (poniedziałek - Sylwester) Kasa Urzędu Miejskiego w Giżycku będzie czynna od 09.00 do 12.00.

Konkurs na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym - do 24.12.2012

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie: 1) KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu 2) PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla rodzin dysfunkcjonalnych,...

Obwieszczenie Nr 74/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego /ul. Suwalska, ul. Jagiełły/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 74/2012 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 73/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokal mieszkalny Plac Grunwaldzki 1/

OBWIESZCZENIE NR 73 /2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Lokal...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Klasycznej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Klasycznej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2013 r. I. Postanowienia ogólne 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14...

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu - oferty złożone w roku 2012

Do Urzędu Miejskiego w Giżycku wpłynęły następujące wnioski Organizacji Pozarządowych: Oferta złożona przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej - Organizacja Orszaku trzech Króli w okresie od 1.12.2012 do 31.01.2013 - załącznik 1

Zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej

Zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej W załączeniu znajdują...