Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

24 grudnia 2009 roku - Urząd Miejski w Giżycku nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dniu 24 grudnia 2009 roku Urząd Miejski w Giżycku będzie nieczynny

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniu 16.11.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 16.11.2009r. z wodociągu publicznego w miejscowości Giżycko, opisanej w protokole nr HK – 0946/159-1/09 z dnia 16.11.2009...

ROZBUDOWA UL. OBWODOWEJ - konsultacje społeczne SPOTKANIE 8 GRUDNIA 2009

ROZBUDOWA ULICY OBWODOWEJ spotkanie informacyjno – konsultacyjne 8 grudnia 2009 (wtorek) godz. 14.00 - 17.00 Giżyckie Centrum Kultury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Urząd Miejski w Giżycku oraz Urząd Gminy Giżycko zapraszają na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w sprawie...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia Rozporzadzenia nr 102 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechniczych

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia Rozporzadzenia nr 102 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechniczych do pobrania w załączniku (w formacie .pdf)

OBWIESZCZENIE NR 56/2009 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 56/2009 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w...

OBWIESZCZENIE NR 49/2009 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 49/2009 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1....

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniu 20.07.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 20.07.2009r. z wodociągu publicznego w miejscowości Giżycko, opisanej w protokołach nr HK – 0946/88-1/09 z dnia 20.07.2009...

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniach 11.05.2009r. i 1.06.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniach 11.05.2009r. i 01.06.2009r. z wodociągu publicznego w miejscowości Giżycko, opisanej w protokołach nr HK – 0946/36-1/09...

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Szanowni Państwo! Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2009r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, istnieje możliwość przekształcania przez dotychczasowych...

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców. Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą, 28 sierpnia 2006r....