Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 54/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetrgowej na rzecz najemcy lokalu - lokal mieszkalny Daszyńskiego 10A/18

OBWIESZCZENIE NR 54/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu...

Obwieszczenie nr 55/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dz. 466/16 i 466/18 (obręb 2-Giżycko)

OBWIESZCZENIE NR 55/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr L/23/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Zgromadzenia w dniach 14 i 16 maja 2019 r.

W dniach 14.05.2019 r. oraz 16.05.2019 r. na chodniku skrzyżowania ulic Warszawskiej i Pasaż Portowy w Giżycku odbędą się zgromadzenia mające na celu zbieranie podpisów pod projektem ustawy "o jawnosci przychodów Kościołów i Związków Wyznaniowych oraz likwidacji ich przywilejów finansowych". Czas zgromadzenia...

Obwieszczenie nr 51/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - lokal użytkowy Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE NR 51/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy położony w podpiwniczeniu...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Budowa linii kablowej nN oraz SN przy al. 1 Maja (dz. nr ewid. 2-156/8, 2-100/1) w Giżycku.

WPI.6733.07.2019.PR Giżycko, dnia 30.04.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

OBWIESZCZENIE NR 50/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 50/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...

Obwieszczenie nr 46/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodrowania nieruchomości przyległej

OBWIESZCZENIE NR 46/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

KOMUNIKAT - Zmiana zarządcy targowiska miejskiego oraz targowiska „Mój Rynek” w Giżycku

K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Giżycka informuję, że z dniem 1 maja 2019 r. obowiązki Zarządcy targowiska miejskiego oraz targowiska „Mój Rynek” w Giżycku w miejsce firmy AKON Administrowanie i Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Bogusława Ciborowska przejmuje ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku w zakresie: -...

Obwieszczenie nr 48/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: lokal mieszkalny Smętka 14/2

OBWIESZCZENIE NR 48/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania...

OBWIESZCZENIE 45/2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - USYTUOWANIE PLACU ZABAW

OBWIESZCZENIE NR 45/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości...