Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej (do pobrania w załączniku w formacie pdf)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS PO 1 STYCZNIA 2014

Z dniem 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Rozporządzenia KE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. wygasło z...