Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2017r.

Burmistrz Miasta Giżycka na podstawie art. 37 ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017r. udzielono pomocy publicznej...

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej (do pobrania w załączniku w formacie pdf)