Konkursy na stanowisko

MOSiR - KONKURS OFERT NA SEZONOWE STANOWISKO BOSMANA W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO

KONKURS OFERT NA SEZONOWE STANOWISKO BOSMANA

W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na sezonowe stanowisko bosmana
w porcie EKOMARINA GIŻYCKO przy ulicy Dąbrowskiego 14 w Giżycku.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę obejmujące realizację 40 godzin pracy tygodniowo w systemie
3-zmianowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku bosmana: przyjmowanie, rejestracja i prowadzenie ewidencji jednostek pływających i kamperów; wypełnianie deklaracji; kontrola porządku i bezpieczeństwa w porcie; prace porządkowe.

Wysokość wynagrodzenia: 2.000,- zł brutto miesięcznie

Okres realizacji zlecenia: od 2 do 6 miesięcy w okresie od 1 kwietnia do 30 października 2017 roku.

Wymagania niezbędne:
-        wykształcenie minimum średnie

-        podstawowe umiejętności żeglarskie i pływackie

-      sprawność fizyczna

Wymagania dodatkowe:
-        umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
-        zdolność nawiązywania kontaktów międzyludzkich
-        umiejętność współdziałania
-        znajomość przepisów żeglugowych

-       znajomość regulaminu i cennika portowego

-    komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wymagane dokumenty:
-        CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182)”
,
-        list motywacyjny – „Dlaczego ubiegam się o stanowisko bosmana w porcie

       EKOMARINA GIŻYCKO?”

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 marca 2017 roku do godz. 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5. Koperty proszę oznaczyć napisem: „Bosman – EKOMARINA GIŻYCKO 2017”.

Oferty:
-        złożone po terminie,
-        niekompletne,
nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia więcej niż zapotrzebowana ilość ofert z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.02.2017
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2017 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 902
17 lutego 2017 10:34 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)