Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY w Centrum Integracji Społecznej w Giżycku 1. Wymagania niezbędne, które musi spełnić kandydat: a) posiadać obywatelstwo polskie; b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych; c) posiadać wykształcenie wyższe...

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PSYCHOLOG w Centrum Integracji Społecznej w Giżycku 1. Wymagania niezbędne, które musi spełnić kandydat: a) posiadać obywatelstwo polskie; b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych; c) posiadać wykształcenie wyższe –...

NABÓR NA STANOWISKO DORADCA ZAWODOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DORADCA ZAWODOWY w Centrum Integracji Społecznej w Giżycku 1. Wymagania niezbędne, które musi spełnić kandydat: a) posiadać obywatelstwo polskie; b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych; c) posiadać wykształcenia wyższego...

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DO SPRAW ROZLICZEŃ PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DO SPRAW ROZLICZEŃ PROJEKTU w Centrum Integracji Społecznej w Giżycku 1. Wymagania niezbędne, które musi spełnić kandydat: a) posiadać obywatelstwo polskie; b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych; c) posiadać...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I ZARZĄDZANIA BHP MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I ZARZĄDZANIA BHP MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marek Wojciechowski, zamieszkały w Giżycku. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Po ogłoszeniu naboru na w/w stanowisko...