Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKOŁY KONTROLI 2019r.

PROTOKOŁY KONTROLI 2019 r. Dokumenty do pobrania w załączniku w formacie pdf. Informacja Pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr WND-RPWM.07.02.01-28-017/14 pn. Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI) przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 30.05,...

PROTOKOŁY KONTROLI 2018 r.

PROTOKOŁY KONTROLI 2018 r. Dokumenty do pobrania w załączniku w formacie pdf. Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Giżycko przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Giżycku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w dniach od 11 kwietnia 2018r. do 8 czerwca 2018r. (Załącznik nr 1). Protokół kontroli...

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2017 r.

PROTOKOŁY KONTROLI 2017 r. Dokumenty do pobrania w załączniku w formacie pdf. Protokół kontroli zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Spytkowo gm. Giżycko, Powiat Giżycki przeprowadzonej przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura...

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2016 r.

PROTOKOŁY KONTROLI 2016 r. Dokumenty do pobrania w załączniku w formacie pdf. Protokół kontroli – realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r., składowisko odpadów w Spytkowie, przeprowadzonej przez Warmińsko-Mazurskiego...

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2015 r.

PROTOKOŁY KONTROLI 2015 r. Dokumenty do pobrania w załączniku w formacie pdf. Protokół kontroli – sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk komunalnych, przeprowadzonej przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku w dniach 20.02.-31.03.2015...

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2014 r.

Dokumenty do pobrania w załączniku w formacie pdf. Protokół kontroli nr 1/14 przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Giżycku w Przedsiębiorstwie Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym 27.01.2014 r. (Załącznik nr 1) Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej...

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2013

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2013 Dokumenty do pobrania w załączniku w formacie pdf Wystąpienie pokontrolne realizacji przez Miasto Giżycko inwestycji pn. „Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami kolejowymi – łączącej Jezioro Niegocin z centrum Miasta Giżycka”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w...

PROTOKOŁY z KONTROLI 2012r.

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2012 Dokumenty do do pobrania w załączniku w formacie .pdf Protokół z kontroli dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa mola nad jeziorem Niegocin”, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym w dniach 9-11.01.2012 przez Komisję Rewizyjną...

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2011

Dokumenty do do pobrania w załączniku w formacie .pdf

PROTOKOŁY Z KONTROLI 2010

Dokumenty do do pobrania w załączniku w formacie .pdf Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Giżycku w dniu 4.03.2010 przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie REJESTR WYBORCÓW Informacja pokontrolna w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.2.2. "Opracowanie studium dla terenów...